КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІI квартал 2012 року

    

Звіт керуючих за ІI квартал 2012 року

ІФ «КІНТО-Класичний»

ЗВІТ ЗА II КВАРТАЛ 2012 РОКУ

КІНТО-Класичний
Відкритий диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 372,66 грн.
Вартість чистих активів 25 774 041,11 грн.
Початок діяльності 01 липня 2004 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 69 163
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1-2%/1-4%
Зберігач фонду ПАТ "Укрсоцбанк"
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2012 року -6,70% -8,70%
Доходність за 2011 рік -22,70% -15,00%
Середньорічна доходність 18,00% 18,50%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 12,20% 11,10%
Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. від'ємн.
Альфа -0,80%
Бета 0,62
Коефіцієнт кореляції 0,80
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів
 

Доходність ІФ "КІНТО-Класичний" за 2 квартал 2012 року склала -6,7% (вартість чистих активів в розрахунку на один сертифікат знизилась з 402,19 грн. до 375,13 грн.), тоді як відносний композиційний індекс, що є еталоном порівняння для фонду, знизився ще більше – на 8,7%. За цей же період падіння індексу українських акцій UX та індексу ПФТС склало 32%. Доходність фонду з початку діяльності (1 липня 2004 року) складає +275%, а середньорічна доходність – +18%.

Детальний аналіз основних тенденцій, що вплинули на рух світових та вітчизняних фондових індексів, надається у "Звіті про діяльність ІФ "КІНТО-Еквіті" за ІІ квартал 2012 року", що розповсюджується паралельно з даним.

За звітний період фонд втратив майже 10% своїх чистих активів: загальна сума чистих активів знизилася з 29,3 млн. грн. до 26,4 млн. гривень. Частково зменшення активів відбулося за рахунок вилучення інвесторами своїх коштів. Так, було викуплено 2 542 інвестиційних сертифікатів фонду на загальну суму 1,01 млн. грн., тоді як надходження від продажу 27 сертифікатів склали 10,8 тис. гривень. Ще понад 2 млн. грн. фонд втратив через зміну вартості позицій фонду. Інші статті витрат та доходів були такими: поточні витрати (-403,8 тис. грн.), дивідендні надходження за акціями "Запоріжжяобленерго" та "Харківобленерго" (+17,6 тис. грн.), відсотки за депозитами (+188,3 тис. грн.) та купонні платежі за облігаціями (+291,1 тис. гривень).

Розглянемо детальніше зміни, що відбулись у вартості позицій фонду. Загалом, через переоцінку вартості позицій портфеля активи фонду скоротилися на 2,0 млн. грн.. При цьому вартість субпортфеля акцій знизилась на 2,2 млн. грн., тоді як субпортфель інструментів з фіксованим доходом додав 0,2 млн. гривень.

Ситуація з портфелем акцій вже традиційна для поточного стану ринку: відбулось незначне збільшення вартості позицій за рахунок п'яти малоліквідних позицій (+722 тис. грн.) та суттєве зменшення за рахунок 18 більш ліквідних і вагоміших в портфелі позицій (-2,9 млн. гривень). Не змінили своєї вартості 6 позицій портфелю. Список компаній, що негативно вплинули на загальну вартість позицій, очолили: "Мотор-Січ" (-520,4 тис. грн.), "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (-314,3 тис. грн.), "Дніпрообленерго" (-296,5 тис. грн.), "Крюківський вагонобудівний завод" (-213,6 тис. грн.) та "Маріупольський завод важкого машинобудування" (-200,6 тис. гривень).

Протягом кварталу фонд продав акції таких підприємств: "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (45 100 акцій на суму 452,9 тис. грн.), "Харцизький трубний завод" (20 000 штук на суму 19,6 тис. грн.) та "Дніпрообленерго" (21 шт. на суму 4,13 тис. гривень). Крім того, частина операцій фонду припала на операції РЕПО.

Інструменти з фіксованим доходом показали наступні результати. Позитивний результат від зростання вартості позицій по облігаціях Львівської міської Ради (серія В), Луганської міської Ради (серія В) та трьох випусках облігацій внутрішньої державної позики у розмірі +278,6 тис. грн. був скорегований від'ємним результатом по інших п'яти позиціях на суму -86,3 тис. грн., і в результаті зміна вартості позицій паперів з фіксованим доходом склала +192,3 тис. грн. Зауважимо, що зниження курсової вартості по деяких облігаціях не є чимось неординарним та пояснюється квартальною виплатою купонів.

У квітні було погашено 900 штук ОВДП (дата погашення – 11 квітня 2012 р.) на загальну суму 900 тис. грн. Чистий прибуток від володіння цією позицією з урахуванням купонних платежів склав +401,7 тис. грн., реалізована доходність – +45,5% за 810 днів перебування облігацій у портфелі. Згідно з планом реструктуризації боргу у травні погашено також 148 облігацій АК "Богдан Моторс" (серія В) на суму 148 тис. грн. (реалізована доходність – +32% за 700 днів перебування у портфелі). Операції купівлі облігацій не проводилися.

Структура активів фонду за 2 квартал не змінилась. Як і на кінець попереднього кварталу, 48 % припадає на акції, 31% – на облігації.

Керуючий фондом – Ботте Віктор ОлександровичЗберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій