КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІI квартал 2012 року

    

Звіт керуючих за ІI квартал 2012 року

ІФ «Синергія-4»

ЗВІТ ЗА II КВАРТАЛ 2012 РОКУ

Синергія-4 (ЗНКІФ)
Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд
"СИНЕРГІЯ-4"
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 2 838,82 грн.
Вартість чистих активів 56 350 605,88 грн.
Початок діяльності 30 травня 2007 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 22 червня 2014 р
Кількість цінних паперів у обігу 19 850
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 0,5%/0,5%
Зберігач фонду ПАТ "Укрсоцбанк"
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 2,5 % (тобто 2,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується після закінчення строку діяльності, якщо отриманий Фондом за весь період діяльності прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за весь період діяльності прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс ПФТС
Доходність за 2 квартал 2012 року -34,80% -31,90%
Доходність за 2011 рік -38,50% -45,20%
Середньорічна доходність -21,90% -16,00%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 27,80 28,70
Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. від'ємн.
Альфа -3,20%
Бета 0,44
Коефіцієнт кореляції 0,65
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за галузями

У 2 кварталі 2012 року вартість чистих активів у розрахунку на акцію ІФ «Синергія-4» зменшилася з 4 347,59 до 2 836,34 грн., що при перерахунку у відсоткові показники складає -34,8%. Еталон для порівняння фонду – індекс ПФТС – протягом трьох місяців знизився на 31,9%. Чисті активи фонду скоротились на ті ж 34,8% з 89,8 млн. грн. до 58,6 млн. гривень.

Детальний аналіз основних тенденцій, що вплинули на рух світових та вітчизняних фондових індексів, надається у "Звіті про діяльність ІФ "КІНТО-Еквіті" за ІІ квартал 2012 року", що розповсюджується паралельно з даним.

Аналізуючи причини такого падіння, ми констатуємо, що його левова частка спричинена загальним падінням на фондовому ринку України. Але тут діяли і внутрішні чинники, пов'язані із закінченням строку діяльності фонду. Згідно з рішенням позачергових зборів акціонерів від 21 червня 2012 року, подовжено строк діяльності фонду на 2 роки та прийнято рішення про достроковий викуп акцій фонду у тих акціонерів, які побажають залишити фонд. У зв΄язку з цим було необхідно привести вартість активів фонду до ринкового значення, що відповідало б уявній ліквідаційній вартості в умовах сьогоднішнього падаючого та вкрай неліквідного фондового ринку. Мова йде, перш за все, про ті акції з портфелю ІФ «Синергія-4», які на даний час не торгуються на біржі і щодо яких немає поточної ринкової ціни, встановленої через механізм ринкового попиту та пропозиції. Вартість таких позицій обліковується за балансовою ціною придбання, що в умовах сьогоднішніх реалій завищує паперову вартість чистих активів. Ще одна проблемна категорія – це акції підприємств, ціна яких хоч і визначається біржовою ціною, але за результатами нерегулярних торгів невеликими пакетами акцій. Тобто, хоч формально для них є ринкова ціна, але продати великий пакет за нею не можна. Отже, завищена вартість окремих акцій у портфелі створювала конфлікт інтересів тих інвесторів, які планували залишитись у фонді, і тих, хто бажав вийти з фонду, на користь останніх. Щоб мінімізувати наявні дисбаланси та привести вартість активів фонду до ринкового значення станом на фіксовану дату – 21 червня, по трьох вагомих позиціях портфеля ("Кривбасвибухпром", "Комфорт-Сервіс" та "КБ "Надра") проводилась переоцінка активів з використанням механізмів РЕПО-угод. Пакети акцій названих компаній повністю виводилися з активів ІФ "Синергія-4", а потім придбавались по цінах, що відповідають реальній оцінці цих акцій. По інших 34 позиціях портфеля оцінка на 21 червня зафіксована згідно з чинними законодавчими актами України.

Принагідно нагадаємо, що 31 серпня 2012 року закінчується термін подачі документів на викуп акцій фонду від тих акціонерів, які побажали залишити фонд. Протягом 15 робочих днів після підписання договору про викуп акцій (але, у будь-якому випадку, не пізніше 21 вересні 2012 року) акціонер фонду повинен надати розпорядження зберігачу, у якого відкритий рахунок у цінних паперах, про списання акцій ІФ "Синергія-4".

Детальніше розглянемо складові зміни вартості чистих активів. Відсотки за депозитами додали +153,76 тис. грн., отримані дивіденди на акцій "Закарпаттяобленерго", "Запоріжжяобленерго" та "Харківобленерго" внесли ще +46,3 тис. грн., а поточні витрати на фінансування діяльності фонду відняли -601,67 тис. гривень. Та, традиційно, вартісна переоцінка акцій портфелю, що сумарно відмінусувала 30,83 млн. грн., найбільше вплинула на формування поточної доходності та зміни у ВЧА фонду. Так, у звітному періоді з 37 позицій портфеля у 31 акції були зафіксовані паперові збитки у розмірі 31,4 млн. грн., одна позиція ("Дніпрообленерго") вийшла в «плюс» (+607,8 тис. грн.), а п'ять – не змінилися у ціні. Половина всіх збитків згенерована трьома акціями: "Кривбасвибухпром" (-7,3 млн. грн.), "Комфорт-Сервіс" (-5,6 млн. грн.) та "Мотор-Січ" (-2,6 млн. грн.). Щодо перших двох акцій, то оскільки ці позиції є неліквідними і не торгуються, вони разом з акціями "КБ "Надра" (-374 тис. грн. у зміні ВЧА) були понижені в оцінці через механізм РЕПО-угод, про що йшла мова вище. "Мотор-Січ" є однією з найліквідніших акцій на сьогоднішньому ринку. Ціна цієї акції рухалась протягом кварталу разом з ринком і знизилась на 27,4%, перегравши індекс UX (-32,3%) на 5 процентних пунктів. Водночас, це – найбільша позиція портфеля, що й зумовлює її значний вплив на зміну ВЧА. Зупинимось ще на декількох акціях, вклад кожної з яких спричинив зменшення паперової оцінки портфеля суттєвіше за інші. Це: "НАСК "Оранта" (-1,9 млн. грн.), "Вінницяобленерго" (-1,6 млн. грн.), "Нікопольський завод феросплавів" (-1,1 млн. грн.), "Стаханівський вагонобудівний завод" (-1,0 млн. грн.) та "Авдіївський коксохімічний завод" (-1,0 млн. гривень).

Стосовно останнього емітента необхідно зазначити, що весь пакет акцій, який перебував в активах ІФ "Синергія-4", пред'явлено до викупу самому емітенту за ціною 5,13 грн., яка значно перевищує біржовий курс на 21 червня 2012 року – 2,70 гривень. Це дозволить більш ніж на 1,0 млн. грн. збільшити вартісну оцінку активів фонду вже в 3 кварталі, коли відповідна транзакція буде здійснена.

Крім того, на збільшення активів протягом наступних місяців вплинуть такі заплановані надходження як дивіденди на акції. Ми вже неодноразово писали, що чинна методика оцінки активів не враховує розподілені підприємствами дивіденди тепер вже за результатами 2011 року до моменту їх фактичного надходження до активів фонду. Загалом, прийнято рішення про нарахування дивідендів по 11 емітентах, що входять до портфеля ІФ "Синергія-4", на загальну суму 1,7 млн. гривень.

Протягом кварталу проводились операції на поповнення портфеля акціями 6 емітентів на суму 792 тис. грн. та було продано акції двох емітентів на суму 15 тис. гривень. Нагадаємо, що докладніший опис всіх угод ІФ «Синергія-4» можна переглянути в закритій частині коментарів керуючого.

Середньорічна доходність ІФ "Синергія-4" з початку його діяльності (30 травня 2007 року) станом на початок 3 кварталу 2012 року склала -21,9%.

Керуючий фондом – Ботте Віктор ОлександровичЗберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій