КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІII квартал 2012 року

    

Звіт керуючих за ІII квартал 2012 року

ІФ «КІНТО-Класичний»

ЗВІТ ЗА III КВАРТАЛ 2012 РОКУ

КІНТО-Класичний
Відкритий диверсифікований пайовий
інвестиційний фонд "КІНТО-Класичний"
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 365,48 грн.
Вартість чистих активів 24 588 611,72 грн.
Початок діяльності 01 липня 2004 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 67 278
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1-2%/1-4%
Зберігач фонду ПАТ "Укрсоцбанк"
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2012 року 0,0% 4,9%
Доходність за 2011 рік -22,7% -15,0%
Середньорічна доходність 17,4% 18,6%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 9,7% 8,2%
Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. від'ємн.
Альфа -0,8%
Бета 0,6
Коефіцієнт кореляції 0,7
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за класами активів
 

Доходність ІФ "КІНТО-Класичний" за 3 квартал 2012 року склала 0,01% (вартість чистих активів в розрахунку на один сертифікат зросла всього на 2 копійки з 375,13 грн. до 375,15 грн.), тоді як відносний композиційний індекс, що є еталоном порівняння для фонду, виріс на 4,9%. За цей же період індекс українських акцій UX та індекс ПФТС зросли на 4,2% та 2,0%, відповідно. Доходність фонду з початку діяльності (1 липня 2004 року) складає +275%, а середньорічна доходність – +17%.

Детальний аналіз основних тенденцій, що вплинули на рух світових та вітчизняних фондових індексів, надається у "Звіті про діяльність ІФ "КІНТО-Еквіті" за ІІІ квартал 2012 року", що розповсюджується паралельно з даним.

За звітний період загальна сума чистих активів фонду знизилася з 26,4 млн. грн. до 25,5 млн. грн., тобто на 3,2%:. Частково зменшення активів відбулося за рахунок вилучення інвесторами своїх коштів. Так, було викуплено 2 278 інвестиційних сертифікатів фонду на загальну суму 851 тис. гривень. Ще понад 453 тис. грн. фонд втратив через зміну вартості позицій фонду. Поточні витрати фонду відняли ще майже 501 тис. грн. від вартості чистих активів, але були з надлишком компенсовані такими пасивними доходами як купонні платежі за облігаціями (+536 тис. грн.), дивіденди на акції чотирьох емітентів (+262 тис. грн.) та отримані відсотки за депозитами (+155 тис. гривень).

Зупинимося детальніше на результатах паперової переоцінки портфеля. Загалом субпортфель акцій відняв від вартості чистих активів фонду 458 тис. грн., а субпортфель облігацій додав лише 4,6 тис. гривень. Найбільше на зменшення вартості портфеля за рахунок падіння ринкових цін вплинули такі акції: "Дніпрообленерго" (‑224 тис. грн.), "Констар" (‑129 тис. грн.), "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (‑101 тис. грн.), "Турбоатом" (‑93 тис. грн.), "Харцизький трубний завод" (‑69 тис. грн.), "Шахтоуправління "Покровське" (‑66 тис. грн.), "Запоріжжяобленерго" (‑64 тис. грн.), "Чернігівобленерго" (‑53 тис. грн.). Серед вказаних акцій лише акції "Північного гірничо-збагачувального комбінату" та "Харцизького трубного заводу" торгувались на Українській біржі, але обсяг торгів ними за третій квартал був дуже малим і склав 9,2 млн. грн. та 2,0 млн. грн., відповідно, а біржові ціни знизились на 21% та 16%, відповідно. Менша активність спостерігалась в торгах акціями "Дніпрообленерго" та "Шахтоуправління "Покровське", а їхні ринкові ціни знизились на 34% та 27%, відповідно. Решта з вказаних вище акцій є неліквідними, і падіння їх ринкових цін відбулися на одиничних транзакціях з дуже малими обсягами торгів. Натомість, ринкові ціни ліквідних акцій рухались вгору, хоча темпи їхнього зростання були не настільки значними, щоб перекрити збитки від падіння цін малоліквідної частини портфеля. Отже, на збільшення вартості портфеля найбільше вплинули: "Центренерго" (+59 тис. грн.), "Крюківський вагонобудівний завод" (+65 тис. грн.), "Мотор-Січ" (+80 тис. грн.) та "Авдіївський коксохімічний завод" (+147 тис. грн.). Підсумовуючи, зазначимо, що з 29 акцій на зниження вартості чистих активів фонду спрацювали 12 акцій, сумарні втрати від паперової переоцінки яких склали 830 тис. грн., збільшення вартості чистих активів фонду на 372 тис. грн. відбулося завдячуючи 8 акціям, а 9 позицій не вплинули на зміну вартості чистих активів.

Протягом звітного кварталу фонд проводив активні операції з деякими акціями. На фоні відносного пожвавлення на ринку і помірного зростання ринкових цін продавались деякі малоліквідні позиції в невеликих обсягах. Так, серед них було продано акції "Харцизького трубного заводу" (17 тис. штук на суму 14,3 тис. грн.), "Турбоатому" (32 тис. штук на суму 112,9 тис. грн.), "Єнакіївського металургійного заводу" (2,6 тис. шт.. на суму 95,1 тис. грн.), "Концерну"Стирол" (2,5 тис. шт.. на суму 43,6 тис. грн.), "Північного гірничо-збагачувального комбінату" (7,9 тис. шт.. на суму 51,1 тис. грн.) та інші. Найбільшою операцією продажу звітного кварталу був продаж акцій "Авдіївського коксохімічного заводу" на початку липня на суму 330,45 тис. гривень. Ми скористались можливістю пред'явити ці акції до викупу самому емітенту. Продаж акцій за ціною 5,13 грн. при біржовому курсі на дату продажу 3,03 грн. дозволив фонду умовно виграти понад 135 тис. гривень. Крім цього, у звітному періоді фонд проводив операції РЕПО.

Щодо субпортфеля інструментів із фіксованим доходом, то його вартість зросла лише на 4,6 тис. гривень. З 10 облігацій в портфелі 5 позицій показали від'ємний результат, 4 позиції зросли, одна – не змінила своєї ринкової вартості. Зазначимо, що зниження курсової вартості по деяких облігаціях не є чимось неординарним та пояснюється квартальною виплатою купонів.

Згідно з планом реструктуризації боргу у серпні погашено 148 облігацій АК "Богдан Моторс" (серія В) на суму 148 тис. грн. (реалізована доходність – +36% за 790 днів перебування у портфелі). Операції купівлі облігацій не проводилися.

Керуючий фондом – Ботте Віктор ОлександровичЗберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій