КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за 2011 рік

    

Звіт керуючих за 2011 рік

ІФ «Синергія-5»

ЗВІТ ЗА 2011 РіК

Синергія-5 (ЗНКІФ)
Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд
"СИНЕРГІЯ-5"
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 4 349,35 грн.
Вартість чистих активів 89874958,80 грн.
Початок діяльності 14 листопада 2007 р.
Номінальна вартість 1 цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 29 серпня 2012 р.
Кількість цінних паперів у обігу 10 200
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 0,5%/0,5%
Зберігач фонду ПАТ "Аграрний комерційний банк"
Винагорода КУА 2,5% від ВЧА за рік
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс ПФТС
Доходність за 1 квартал 2011 року -24,50% -45,20%
Доходність за 2010 рік 17,30% 70,20%
Середньорічна доходність -19,10% -16,80%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 19,30% 28,20%
Коефіцієнт Шарпа** -1,63 -2,18
Коефіцієнт Сортіно** -2,33 -2,25
Альфа -1,50%
Бета 0,30
Коефіцієнт кореляції 0,82
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
Найбільші позиції портфеля
Вкладення за галузями

У 4 кварталі 2011 р. вартість чистих активів ІФ «Синергія-5» знизилася з 46,67 до 42,44 млн. грн. (ВЧА у розрахунку на акцію впала з 4 575,86 до 4 160,42 грн.), що у відсотковому значенні склало 9,08%. Еталон для порівняння – індекс ПФТС – коливаючись навколо позначки у 550 пунктів, знизився на 4,96% (з 562,32 до 534,43 пунктів).

Серед чинників, які вплинули на падіння чистих активів фонду, перш за все варто виділити зміну оцінної вартості портфеля ІФ «Синергія-5», що склала -3,96 млн. грн.: з 36 емітентів лише 6 позицій були переоцінені вгору (+1,15 млн. грн.), по акціях 14 компаній зафіксовані збитки (-5,10 млн. грн.), а цінні папери 16 підприємств закінчили квартал без вартісних змін. Лідером зростання стали акції «Мотор-Січі» (+1,01 млн. грн.), які забезпечили левову частку виграшу портфеля. В свою чергу, позиції «Крюківського вагонобудівного заводу», «Концерну Стирол», «Укртелекому», «Північного гірничо-збагачувального комбінату» та «Алчевського металургійного комбінату» продемонстрували сумарне зростання на 0,14 млн. гривень.

Основними аутсайдерами, що згенерували майже половину всіх квартальних втрат ІФ «Синергія-5», стали цінні папери 2 емітентів: «Галактону» (-1,38 млн. грн.) та «Ясинівського коксохімічного заводу» (-1,11 млн. гривень). Після кризи 2008-2009 років акції «Галактону» майже не торгувалися на біржі через дуже низький free-float (кількість паперів у вільному обороті). Саме тому, відповідно до діючого законодавства, ІФ «Синергія-5» востаннє мав підстави переоцінити дану позицію в активах ще аж на початку 2009 р. З того часу, папери компанії обліковувалася в портфелі за незмінною, так званою балансовою ціною, що за порівняльними оцінками не відповідала ринковій, якщо б угоди із акціями підприємства укладалися на вторинному ринку. Відсутність торгової активності з акціями «Галактону» й стала однією з причин прийняття рішення щодо реалізації даної позиції. Після тривалих переговорів із закордонними власниками підприємства, в тому числі із залученням посередників, було повністю продано пакет цінних паперів компанії (216 324 штуки) за 0,90 млн. грн., що виявилося на вже згадані 1,38 млн. грн. нижче від оцінної вартості даних акцій в портфелі фонду станом на 1 жовтня 2011 р. (початок кварталу). Попри не зовсім втішний результат для ІФ «Синергія-5», варто зазначити, що продаж даних акцій відбувся за цінових рівнів, які в рази перевищували будь-які доступні можливості реалізації схожого за розміром пакету на ринку.

Причини ж значного падіння вартості другого з перелічених вище емітентів – «Ясинівського коксохімічного заводу», знаходяться в дещо іншій площині. Як повідомлялося у попередніх звітах керуючого, у травні 2011 р. Національна (на той час ще Державна) Комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) у зв’язку з корпоративним конфліктом ухвалила рішення про призупинення обігу акцій 11 підприємств групи «Донецьксталь» на один рік, в тому числі і «Ясинівського коксохімічного заводу». Тим не менше, після низки судових позовів суд відмінив рішення ДКЦПФР і обіг відповідних паперів був поновлений раніше – починаючи з 17 жовтня 2011 р. Визначальним є те, що саме на даний проміжок часу припало загострення боргових та бюджетних проблем в Європі та США, що проявилося у падіння фондових майданчиків по всьому світу, зокрема і в Україні. Втрати індексу УБ протягом згаданого 5-місячного відрізку склали близько 50%, тоді як акції «Ясинівського коксохімічного заводу» просіли на ~57%. Різниця полягає в тому, що падіння акційного індексу було поступовим, тоді як зниження цін акцій коксохімічного підприємства відбулося миттєво після поновлення їх обігу на біржі і припало саме на звітний квартал, що й змушує нас констатувати негативний паперовий результат по даній позиції в портфелі ІФ «Синергія-5» (підкреслюємо, що дані збитки не є невідворотними, та при сприятливій ринковій кон’юнктурі можуть бути повністю відіграні).

Щодо пасивних доходів ІФ «Синергія-5», то протягом жовтня-грудня були отримані відсотки за депозитними вкладами в 4 комерційних банках на суму 32,6 тис. гривень. У той же час, витрати на фінансування поточної діяльності фонду склали 313,2 тис. гривень.

Протягом звітного кварталу були проведені довкладення коштів у дві позиції на суму 93,8 тис. гривень. Так, близько мінімальних цінових рівнів придбавалися 34 акції «Мотор-Січі» вартістю 56,3 тис. грн. (позиція в портфелі фонду вже досягла максимально дозволеної 10-відсоткової квоти) та 5 000 цінних паперів «Центренерго» за 37,5 тис. гривень.

Натомість, у звітному періоді були повністю зафіксовані результати по цінних паперах 3 підприємств (загальна сума продажів склала 2,51 млн. гривень). Окрім вже згаданого «Галактону», шляхом тривалих перемовин із мажоритарними власниками підприємств було реалізовано 888 052 акцій «Кременчуцького міськмолокозаводу» (вартість продажу пакету становила 1,02 млн. грн.) та 71 000 акцій «Київенерго» (0,59 млн. гривень). Чисті збитки від перебування акцій цих 3 компаній в активах фонду протягом середньозважених 1 393 дні становили -3,64 млн. грн. або ж еквівалентні -59,2%.

Хочемо підкреслити, що ІФ «Синергія-5» не ставить собі за мету будь-яким чином вийти з неліквідних позицій, а робить це при відносно прийнятному порівняльному рівні цін емітентів та у разі потреби фонду в готівці. Отримані кошти від реалізації цінних паперів фонд поки що частково накопичує на депозитних рахунках та використовує в РЕПО-операціях. У майбутньому ми будемо прагнути інвестувати частину цих коштів у найбільш ліквідні позиції на ринку заявок Української біржі, що може призвести до компенсації реалізованих збитків за рахунок швидшої реакції емітентів першого ешелону на висхідні фази на ринку. На нашу думку, дотримуючись такої стратегії, фонд зможе уникнути значних збитків від продажу низьколіквідних активів.

Гостро стоїть лише питання часу. Ми розуміємо, що ІФ «Синергія-5» має в портфелі деякі проблемні акції, що можуть і не відновитися після кризи (наприклад, «Будівельна компанія «Комфортбуд» звіт про діяльність якої можна переглянути на сайті КІНТО), або мати певні труднощі протягом довгого періоду («Дніпрошина», «Комфорт-Сервіс», «Констар», підприємства групи «Азовмаш», банк «Надра» та страхова компанія «Оранта»). Тим не менше, навіть після кризи, цінні папери інших емітентів в портфелі фонду зберегли значний потенціал та можуть зрости у ціні в декілька разів. Тому ми вважаємо, що в даних умовах питання подовження строку діяльності ІФ «Синергія-5» стоїть на порядку денному.

Вже традиційно, певна частка угод протягом трьох звітних місяців припала й на операції РЕПО. Так, відбулося закриття 3 угод, що були укладені в червні 2011 р. за акціями «Азовсталі», «Центренерго» та «Алчевського металургійного заводу» (загальна сума – 209,7 тис. грн.; отриманий чистий дохід1 – 3,1 тис. грн. за 178 днів). Натомість, укладено ще 3 договори за акціями цих же емітентів (сумарна вартість – 130,3 тис. грн.), виконання яких припадає на наступні періоди 2012 р. Нагадаємо, що докладніший опис всіх угод ІФ «Синергія-5» можна переглянути в закритій частині коментарів керуючого.

Наостанок зазначимо, що середньорічна доходність ІФ «Синергія-5» з початку його діяльності (14 листопада 2007 р.) дещо зменшилася за квартал і станом на 1 січня 2012 р. складала -19,1%.

__________________________

1 не враховуються відсотки за розміщення заставних коштів на депозитних вкладах

Керуючий фондом – Ботте Віктор ОлександровичЗберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій