КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за 2012 рік

    

Звіт керуючих за 2012 рік


ЗВІТ ЗА 2012 РІК

Макроекономічні тенденції у 2012 році
Ринок акцій у 2012 році
Ринок облігацій у 2012 році
Ринок нерухомості у 2012 році
Звіт про діяльність ІФ «КІНТО-Класичний» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «КІНТО-Народний» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Достаток» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Синергія Ріал Істейт» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Синергія-4» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Синергія-5» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Синергія-7» за 2012 рік
Динаміка вартості інвестиційних сертифікатів

Макроекономічні тенденції у 2012році

Реальний сектор

У 2012 році відбулося входження економіки України в стан рецесії. Так, у 4-му кварталі порівняно з попереднім роком скорочення рівня ВВП складало -2,7%, а у підсумку за рік економіка показала лише 0,2% зростання[1]. Погіршення макроекономічних показників відбулося на фоні скорочення промисловості, що розпочалося в грудні 2011 р. У підсумку 2012 року промисловість скоротилася на 1,8%.

Незначне зростання було зафіксоване в окремих галузях, – хімічній та нафтохімічній (7,3%), целюлозно-паперовій (4,5%), добувній (1,9%) та харчовій (1,8%). Зростання хімічної та нафтохімічної промисловості відбулося здебільшого за рахунок відновлення поставок газу провідним хімічним компаніям України у 2012 р.

Більшість же галузей зазнали спаду. Найбільш значне падіння відбулося в підгалузі коксу, нафтопереробки (-26,4%). Металургія, продукція якої головним чином орієнтована на експорт, скоротилася на 5,8%. Основними факторами у 2012 р. були зниження цін на світових ринках збуту та ослаблення кінцевого попиту на продукцію прокату – з боку машинобудування та будівництва, а також висока конкуренція в галузі.

На скорочення машинобудування (-6,0%) вплинули зниження попиту на продукцію вагонобудування в другій половині року та введення утилізаційного збору з легкових автомобілів з боку одного з ключових торгових партнерів. Зростання авіабудування у 2012 р. не змогло компенсувати скорочення інших підгалузей машинобудування.

Оскільки основні інвестиції в рамках підготовки до чемпіонату з футболу здійснювалися з середини 2010 р. та у попередньому році, коли галузь зросла на 18,6%, у 2012 році будівництво скоротилося на 8,3%. Розвиток галузі стримував низький рівень кредитування, що в 2012 р. залишилося на рівні попереднього року.

Через високу базу порівняння з попереднім роком, коли було досягнуто рекордного врожаю зернових, обсяги виробництва в галузі сільського господарства скоротились на 4,5%.

Загалом прибутки підприємств в економіці за 9 місяців 2012 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року скоротилися майже вдвічі (до 53,2 млрд. грн.). Капітальні інвестиції залишились на рівні попереднього року. Ці тенденції в реальному секторі економіки були основою для проведення бюджетної, грошово-кредитної та зовнішньої політики держави.

Зовнішній сектор та валютний ринок

Зовнішньоекономічна діяльність України у 2012 р. була обумовлена скороченням попиту на продукцію основних експортноорієнтованих галузей. Оскільки темпи приросту експорту та імпорту залишилися на рівні попереднього року, від’ємне сальдо поточного рахунку продовжило збільшуватися. Так, протягом року імпорт товарів перевищив експорт на 15,9 млрд. дол. США (або 9,2% ВВП) порівняно з 14,2 млрд. дол. США (або 8,6% ВВП) у 2011 р., та майже вдвічі порівняно з негативним сальдо 2010 року (8,4 млрд. дол. США).

Формування від’ємного сальдо у зовнішній торгівлі здебільшого відбулося за рахунок таких товарних груп, як нафта і продукти її перегонки (-22,6 млрд. дол.), машини, обладнання та механізми (-6,2 млрд. дол.), наземний транспорт (крім залізничного) (-5,4 млрд. дол.) та полімерні матеріали (-3,5 млрд. дол.), тоді як експорт значно переважав над імпортом за чорними металами (13,0 млрд. дол.), зерном (6,8 млрд. дол.) та залізничними локомотивами (3,1 млрд. дол.). Попри значний ріст хімічної галузі, її продукція також додала до негативного сальдо (-3,5 млрд. дол.), здебільшого за рахунок фармацевтики.

Як і в попередньому році, платіжний баланс був негативним, а його дефіцит продовжував наростати, у підсумку року склавши 4,2 млрд. дол. (порівняно з 2,5 млрд. дол. в 2011 р.). Зростання імпорту на фоні розширення внутрішнього попиту за відсутності імпортозаміщуючих товарів за частиною продукції, а також скорочення експорту внаслідок зниження зовнішнього попиту у підсумку мали результатом дефіцит поточного рахунку в розмірі 14,4 млрд. дол. Профіцит фінансового рахунку та рахунку операцій з капіталом, що зріс з 7,8 до 10,2 млрд. дол., сформувався за рахунок залучення інвестиційного та боргового капіталу реальною економікою, а зростання порівняно з попереднім роком відбулося за рахунок залучення державою середньострокових та довгострокових кредитів та облігацій.

Внаслідок погіршення платіжного балансу, призупинення співпраці з МВФ в рамках програми «stand-by», зниження інвестиційної привабливості України через політичну невизначеність та погіршення економічних показників, що відобразилося в зниженні кредитних рейтингів України наприкінці року, притік іноземної валюти в країну знизився. На фоні реалізації низки інвестиційних проектів в ході підготовки до футбольного чемпіонату сальдо прямих інвестицій залишалося на рівні попереднього року (7,0 млрд. дол.). Одночасно, виплати за державним та гарантованим боргом вдвічі перевищили відповідні обсяги попереднього року, склавши 7,8 млрд. дол. Як наслідок, у підсумку року золотовалютні резерви України скоротилися на 22,8% (з 31,8 млрд. дол. США до 24,5 млрд. дол. США). Це найбільш значне скорочення резервів за останні роки – протягом кризового 2009 р. скорочення міжнародних резервів складало 16,0%.

Одночасно протягом року до парламентських виборів, що відбулися в жовтні, спостерігався значний попит на долар, спричинений девальваційними очікуваннями населення.

Через дотримання НБУ політики фіксованого валютного курсу гривня порівняно з доларом залишалася достатньо стабільною, завершивши рік на рівні початку року (близько 8 грн./дол.). На міжбанківському валютному ринку з серпня до листопада спостерігалася повзуча девальвація, коли вартість долара сягала 8,29 грн. порівняно з 8,05 грн./дол. в травні та 8,10 грн./дол. – в серпні.

Коливання курсу гривні до євро (що відображає коливання євро до долара) були спричинені невизначеністю навколо економічних та політичних питань єврозони. Після посилення євро в першій половині року, протягом другої половини його вартість зросла з 9,78 грн./євро в липні до 10,75 грн./євро в грудні, повернувшись до рівня початку року (Рис. 1).

Грошово-кредитний ринок

Зниження економічної активності внаслідок спаду промисловості одночасно з девальваційними очікуваннями та використання НБУ монетарних інструментів зі скорочення ліквідності протягом першої половини року (до кінця травня здійснювалася мобілізація фінансових ресурсів з грошового ринку) призвели до дефляційних процесів в економіці починаючи з середини року.

Так, протягом першої половини року спостерігалася незначна інфляція – на рівні 0,1-0,7%, а з липня – дефляція на рівні 0,1-0,4% (порівняно з груднем 2011 р.). При цьому індекс цін виробників промислової продукції до червня зростав до 5,7%, в другій половині року скоротився до 0,3%. Зниження індексу цін виробників промислової продукції було спричинено падінням світових цін на продукцію основних експортноорієнтованих галузей України.

Стримуючим ціни фактором також стало небажання уряду напередодні парламентських виборів здійснити підвищення цін на газ для населення, що в свою чергу, продовжувало створювати дисбаланси в державних фінансах.

На фоні росту доходів населення з одночасним зниженням прибутковості підприємств порівняно з попереднім роком, на відміну від 2011 р. притік депозитів до банківської системи (16,4%) відбувався здебільшого за рахунок коштів населення (19,0%), тоді як темпи зростання депозитів юридичних осіб склали 8,1%. При цьому за обсягами вкладень зростання депозитів відбувалося практично еквівалентно як в гривні, так і в іноземній валюті.

Попри зростання пасивів банків кредитування залишалося на рівні попереднього року. На фоні погіршення фінансових показників підприємств порівняно з попереднім роком дещо зросли обсяги корпоративних кредитів (5,7%), а зі зростанням доходів населення за умов значної економічної невизначеності обсяги кредитів, запозичених населенням, скоротилися.

Внаслідок входження економіки України в стан рецесії, у 2012 р. НБУ був вимушений проводити більш м’яку грошово-кредитну політику порівняно з попереднім роком.

Емісія додаткових грошей була незначною – на рівні попереднього року (зростання грошової бази на 6,4%), тоді як завдяки активізації банківської системи грошова маса, що обслуговує економіку, зросла на 12,8%. Таким чином, грошовий мультиплікатор в економіці зріс з 2,86 до 3,03. З середини березня до кінця травня НБУ здійснював вилучення надлишкових фінансових ресурсів (16,1 млрд. грн. з 16,7 млрд. грн. протягом року, що в 10 разів менше за обсяги вилучень у 2011 р.), що забезпечувало низький рівень відсоткових ставок. Попри перевищення притоку коштів від депозитів над приростом кредитування, для підвищення ліквідності банківської системи з кінця травня НБУ проводив активне рефінансування банків обсягом 37,9 млрд. грн.

Загалом ліквідність банків у 2012 р. була дещо вищою, ніж у 2011 р., зазнавши значної волатильності – від 13 млрд. дол. до 26 млрд. дол. (Рис. 3). Одночасно зі зниженням облікової ставки з 7,75% до 7,5%, в березні НБУ здійснив пом’якшення вимог до обов’язкового резервування банків з 70% до 60% від обсягу резервів для зберігання на окремому рахунку в НБУ. Одночасно з метою обмеження доларизації економіки внаслідок девальваційних очікувань норми резервування за короткими валютними депозитами було підвищено з 7,5% до 9%. Протягом жовтня-листопада ставки за операціями овернайт сягали позначки 48,6%, порівняно з 2-4% в березні-травні.

В результаті значного підвищення загального рівня відсоткових ставок в економіці в останньому кварталі, середньозважена відсоткова ставка у національній валюті за депозитами зросла з 9-12% в січні-травні до 11-16% влітку, а з наростанням девальваційних очікувань – до 17-25% в жовтні-листопаді. Середньозважена відсоткова ставка у національній валюті за кредитами зросла з 14-17% в січні-травні, до 17-22% влітку та 18-27% в жовтні-листопаді. Наприкінці року ставки знизившись до 13-15% та до 17-18% відповідно.

Загалом після збиткових 2009-2011 рр. у 2012 р. прибутки від фінансової діяльності банківської системи склали 4,9 млрд. грн.

Бюджетний сектор та державний борг

У 2012 р. державні фінанси перебували в умовах обмежених можливостей залучення зовнішніх кредитних ресурсів, які планувалося направити на поповнення золотовалютних резервів, скорочення дефіциту бюджету та підтримку стабільності національної грошової одиниці; погіршення платіжного балансу та ускладнення доступу до міжнародних ринків капіталу.

Протягом року спостерігалося значне недовиконання бюджетних показників. Зокрема за 3 квартали до бюджету надійшло лише 2/3 запланованих річних доходів зведеного бюджету. Внаслідок застосування податковою адміністрацією низки посилюючих методів збору податкових платежів починаючи з попереднього року, у 2012 р. ці методи не змогли забезпечити виконання бюджету за доходами. Це також є наслідком значного перевиконання бюджетів в попередньому році, коли значні обсяги ресурсів були вилучені «авансом».

Одночасно зростали видатки на виконання низки передвиборних обіцянок (як соціальних, так і дотаційних) напередодні парламентських виборів, що поглиблювало дефіцит бюджету. Як наслідок, на відміну від попереднього року, зростання видатків перевищувало зростання доходів бюджету, – у 2012 р. видатки зведеного бюджету зросли на 18,1%, тоді як доходи – на 11,8%. У підсумку року дефіцит зведеного бюджету склав 3,4%, державного бюджету – 3,6% ВВП.

Додатковий тиск на державний бюджет України створювали дотації на зростаючий дефіцит Пенсійного фонду України та на покриття дефіциту НАК «Нафтогаз України» через відтермінування підвищення тарифів на газ та теплопостачання для населення. Питання забезпечення фіскальної незалежності ПФУ та Нафтогазу, окрім іншого, були поставлені серед вимог МВФ для проведення фіскальної консолідації як умови продовження співпраці за програмою «stand-by». Як наслідок, врегулювання цих питань залишилося на порядку денному і у 2013 р. у переговорах щодо підписання нової програми співпраці з МВФ обсягом 15,5 млрд. дол.

Через обмежений доступ України до міжнародних боргових ринків, замороження співпраці з МВФ та зниження інвестиційної привабливості, більшість залучених ресурсів у 2012 р., як і в попередньому році, були внутрішніми. Протягом 2012 р. внутрішній борг України зріс на 17,9%, зовнішній – на 6,7%. Вартість ресурсу на зовнішніх ринках була достатньо високою і умови виходу країни на ринок єврооблігацій були не надто вигідними. Проте шляхом емісії облігацій зовнішньої державної позики Україна здійснила запозичення обсягом 3,9 млрд. дол.

Характер запозиченого внутрішнього боргу протягом перших чотирьох місяців, продовжуючи політику запозичень 2011 р., був здебільшого короткостроковий – ОВДП емітувалися здебільшого терміном на 1-2 роки, а починаючи з кінця квітня уряд також запропонував довгострокові інструменти (3, 5, 7 років).

Валовий зовнішній борг України включно з корпоративним склав 132,4 млрд. дол., або 76% від ВВП.

Оскільки протягом 2012 р. Україна не отримувала додаткових позик від міжнародних організацій економічного розвитку, це дозволило стримати зростання боргу в 2012 р. Проте протягом 2013 р. Україні потрібно буде повернути 10,5 млрд. дол. зовнішнього боргу (з них 1,5 млрд. дол. обслуговування), що складає 43% від золотовалютних резервів, з них 5,6 млрд. дол. – виплати МВФ за програмою кредитування 2008 р. У 2012 р. Україна планує продовжити переговори щодо отримання нового кредиту за програмою «stand-by» обсягом 15,5 млрд. дол. За умов значного зростання негативного торговельного сальдо, браку іноземних інвестицій на фоні досі невирішених проблем єврозони та одночасного зниження рейтингів інвестиційної привабливості України, ці кошти необхідні для підтримання внутрішньої економіки, що перебуває у рецесії. Проте для отримання цих коштів Україні необхідно здійснити низку реформ, на яких наголошував МВФ протягом 2011-2012 рр. і які залишилися актуальними і при підписанні нового договору про співпрацю.[1] Згідно з даними Держкомстату України

Ринок акцій у 2012 році

Світові ринки завершили зростанням 2012 рік в кращих традиціях посткризового відновлення. Проходив рік доволі спокійно, особливо якщо порівнювати його з попереднім 2011 роком. Та як би там не було, економіка тільки відновлюється, тож факторів для різнобічної динаміки було предостатньо, а гіперчутливість інвесторів давалася взнаки. Фондовий ринок у новий 2012-й рік входив з оптимізмом. По-перше, під кінець 2011 року суттєво скоротилася волатильність, що підтверджувалося індексом VIC, який знаходився в області 20 пунктів (для прикладу, максимум 2011-го був 80 пунктів). Область у 20 пунктів вважається комфортною для зростання. По-друге, намітилася тенденція на покращення макроекономічних даних, що підтвердилося й позитивною динамікою глобального індексу ділового оптимізму в промисловості (РМІ). По-третє, інвесторам не подобалася дороговизна захисних активів (облігацій), а акції, навпаки, відзначалися низькими мультиплікаторами, які свідчили про фундаментальну їхню дешевизну. Скажімо, за даними JP Morgan на початок року, премія за ризик інвестування в акції сягнула 6%, що було більшим навіть за 2008-2009 рр. Тож, враховуючи вищезазначені фактори, акції на початку 2012 р. були готовими до подорожчання. І рік не розчарував: посткризовий висхідний тренд на світових фондових ринках, який розпочався в березні 2009 року, продовжився і в 2012-му. Головний бенчмарк американського фондового ринку індекс S&P 500 піднявся за рік на 11,52%, до 1402,43 пунктів. Індекс «блакитних фішок» Dow Jones Industrial Average зріс на 5,90%. Зведений індекс технологічних компаній NASDAQ у плюсі на 13,63%. Зі зростанням у 6,34% завершив річний діапазон FTSE 100. Німецький DAX за результатами звітного інтервалу виріс на 29,06%. Французький CAC 40 піднявся на 14,57%. Японський Nikkei показав позитивну динаміку у 22,94%. Російський RTS виріс на 10,5%.

Для українського фондового ринку 2012 рік виявився надзвичайно важким, і запам’ятається вкрай низькою ліквідністю та активністю із рекордно мізерними обсягами торгів. Тож не дивно, що вітчизняний ринок акцій дуже в‘яло реагував як на події в світі, так і на події в Україні.

За 2012 рік індекс UX знизився на 34,84%, обсяг торгів з акціями на фондовому ринку склав 9,7 млрд. грн. при попередніх 36,5 млрд грн. у 2011 році, а кількість угод з акціями вийшла на 670 521 при попередніх 1 191 587 у 2011 році. Цікаво, що майже 67% обсягу угод з акціями належать РЕПО угодам, у той час як у 2011 році частка РЕПО угод складала 47% від загального обсягу торгів з акціями. Обсяг торгів на строковому ринку в 2012 році склав 13,11 млрд. грн., а кількість угод - 1 573 535 (у 2011 році 23,7 млрд. грн. і 1 165 489 угод). Не дивно, що MSCI Inc. за результатами піврічного перегляду frontier markets (прикордонних ринків), перевів український ринок з категорії «середня ліквідність» (для frontier markets) до категорії «дуже низька ліквідність».

Тепер про акції, які у 2012 році переграли індекс УБ. Беремо до уваги тільки ліквідні акції. Безумовним лідером в цій категорії стала «Мотор Січ», акції якої знизилися всього на 1%. Краще ринку повели себе й акції «Крюківського вагонобудівного заводу», «Північного ГЗК», «Укрсоцбанку», «Донбасенерго» та «Центренерго».

Ринок облігацій

У 2012 році на міжнародному борговому ринку збереглися тенденції, розпочаті в попередні роки на фоні невирішених боргових проблем, що торкнулися низки економік світу. Попри невизначеність на міжнародних ринках капіталу значення спреду індексу суверенних єврооблігацій України EMBI+ Ukraine протягом року знизилося з 880 б.п. до рівня 600 б.п. – зі зростанням індексу протягом першої половини року та піком в червні на рівні 940 б.п., та зниженням – на початку осені до 620 б.п.

Наприкінці року відбувся перегляд рейтингів суверенного дефолту України в сторону зниження. Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг за міжнародною шкалою в національній та іноземній валюті з «В+» до «В» з прогнозом «негативний», Moody’s – з «В2» до «В3» з прогнозом «негативний», називаючи причинами слабку інституційну стійкість, брак зовнішньої ліквідності та негативні прогнози щодо розвитку економіки.

Як і в попередньому році, протягом 2012 р. уряд не отримав жодного з траншів МВФ, передбачених програмою «stand-by» обсягом 15,6 млрд. дол., підписаною в липні 2010 р. Це пов’язано з невиконанням низки пунктів, передбачених Меморандумом про співпрацю з МВФ, зокрема щодо посилення заходів фіскальної консолідації з боку уряду, забезпечення незалежності НБУ. Невирішеними залишилися питання забезпечення фінансової автономності ПФУ та подолання дефіциту НАК «Нафтогаз України» шляхом підвищення тарифів на газ для населення. Як наслідок, уряд України був змушений більш активно здійснювати запозичення на зовнішньому та внутрішньому ринках.

Щодо присутності України на міжнародних боргових ринках, то в червні 2012 р. Україна успішно погасила 5-річні суверенні єврооблігації обсягом 0,5 млрд. дол. За необхідності значних фінансових ресурсів для покриття дефіциту бюджету через неспроможність уряду отримати кредит МВФ Україна була вимушена виходити на міжнародні ринки капіталу попри несприятливу ринкову кон’юнктуру та високі відсоткові ставки. Так, протягом другої половини року Україна проводила активну політику зовнішніх запозичень. У липні відбулося розміщення 5-річних єврооблігацій під 9,25% (що на 3% вище за розміщення в 2011 р.) обсягом емісії 2 млрд. дол. У вересні їх було дорозміщено на суму 0,6 млн.дол. з доходністю 7,461%. У серпні було розміщено дворічні єврооблігації під 7,95% обсягом 1 млрд. дол., а в листопаді – 10-річні євробонди під 7,8% обсягом 1,25 млрд.дол.

Наприкінці року суверенні єврооблігації України були представлені 10 доларовими емісіями загальним обсягом 11,9 млрд. дол. термінами погашення протягом 2013-2022 рр., а також по 1 емісії обсягом 600 млн. євро та 768 млн. шв. франків.

Протягом 2012 р. ціни на ринку єврооблігацій загалом були менш волатильними, ніж в попередньому році, відображаючи тенденції, здебільшого на зниження рівня доходностей.

На початку року рівень доходностей за суверенними єврооблігаціями коливався навколо 10% (незалежно від терміну погашення). Муніципальні папери, представлені трьома випусками міста Київ, оцінювалися на рівні 15,5-16,5%, корпоративні – з досить широким спредом від 12% до 24% (серед банківських Приватбанк – 15-22%, Укрексімбанк – 12-16%, Альфабанк – 12-13%; решта корпоративних облігацій – від 12% до 24%, при дещо вищих рівнях доходностей облігацій аграріїв (від 14%). В березні нахил кривої доходностей змінився на додатній. Зниження рівня доходностей на 2-3% відбулося за всіма емітентами – суверенні євробонди торгувалися на рівні 7-9%, муніципальні – 8-13%, за корпоративними євробондами також відбулося значне звуження спредів доходностей. У квітні рівень доходностей зріс на 1% і до червня більшість емітентів оцінювалися на сталих цінових рівнях.

Після деякого зростання наприкінці червня протягом другої половини року спостерігалася тенденція на зниження доходностей. Якщо в липні-серпні доходності суверенних єврооблігацій були на рівні 8-9,5%, муніципальних – 12-15%, банківських – від 8% до 18% залежно від емітента, решта корпоративних – в більшості 10-15%, то у вересні спреди доходностей звузились (суверенні 6,5-8%, муніципальні – 13-14,5%, банківські – 10-17% залежно від емітента, решта корпоративних 8-13,5%). Ця тенденція продовжувалася протягом жовтня (-1%) перед парламентськими виборами та після них. У грудні після переоцінки ризиків вкладення в цінні папери українських емітентів з боку рейтингових агентств цінові рівні дещо знизилися.

Ліквідність внутрішнього ринку цінних паперів порівняно з попереднім роком зросла на 12%. Головним чином ринок був активним за рахунок облігацій. Найбільш значна частина (67,8%) біржових торгів цінними паперами припало на облігації внутрішньої державної позики (порівняно з 42% у 2011 р.)[1]. Ліквідність за іншими фінансовими інструментами залишалася вкрай низькою. Державні цінні папери користувалися значним попитом за умов відсутності на ринку ліквідних та надійних емітентів корпоративних облігацій.

Протягом року МінФін активно здійснював розміщення індексованих та валютних ОВДП, попит на які був зумовлений девальваційними очікуваннями. Розміщення ОВДП, номінованих в доларах відбувалося в середньому під 8,9% загальним обсягом 2,5 млрд. дол., в євро – загальним обсягом 316,6 млн.євро під 4,8%. Основна ж сума боргу – гривнена, обсягом 35,9 млрд.грн. (із емітованих на суму 42,9 млрд.грн.), була розміщена в середньому під 13,6%.

Протягом року відбулося нарощування боргів за ОВДП на 17,9% (до 185,8 млрд. грн.). Продовжувалася тенденція викупу Нацбанком значних обсягів ОВДП, розпочата всередині 2011 р. Так, у власності НБУ перебувала основна частина паперів за внутрішнім державним боргом – від 47 до 57% від ОВДП в обігу, у банків – від 37 до 42%. Протягом року обсяг ОВДП у власності нерезидентів дещо збільшився, проте це не компенсувало відтоку коштів попередніх років, а частка їх власності на разі залишається на надзвичайно низькому рівні (2,9% від ОВДП в обігу наприкінці 2012 р.)[2].

На вторинному ринку ОВДП у 2012 р. торгували на 76% більше, ніж в 2011 р. (174,2 млрд.грн.). Зростання обсягів торгів ОВДП на вторинному ринку пов’язане зі зростанням первинного ринку ОВДП, привабливими рівнями доходностей та нижчим рівнем ризиків порівняно з корпоративними емітентами.

Щодо вартості інструментів на вторинному борговому ринку, то тренди на внутрішньому ринку облігацій відрізнялися залежно від валюти випуску – за доларовими ОВДП були аналогічними до ринку єврооблігацій, а за гривневими ОВДП ставки в другій половині року мали тенденцію до зростання, що пов’язано з ризиками девальвації. Так, протягом першого кварталу ставки за гривневими ОВДП знизилися з 14-18% до 10-15% (залежно від терміну погашення), в другому кварталі одночасно зі звуженням спредів продовжилося зниження доходностей (-170 б.п.). Оскільки амортизаційні ОВДП, емітовані під погашення заборгованості за ПДВ (погашення у 2015 р.) є більш ризиковим інструментом, протягом першої половини року ставки за ними були на 100-200 б.п. вищими, ніж за класичними ОВДП. Внаслідок браку ліквідності грошей, спричиненого девальваційними очікуваннями, що загострились перед парламентськими виборами, з середини року ставки за ОВДП зросли до 19-20%, сягаючи восени 22-26%.

Щодо ринку корпоративних облігацій, то ліквідні цінні папери були практично відсутні, а обсяг торгів склав 10% загальних торгів (на рівні з акціями і в 6,8 разів менше, ніж торги ОВДП)[3]. Оскільки протягом останніх років при появі нових випусків облігацій надійних корпоративних емітентів, вони здебільшого заходили в інвестиційні портфелі зі стратегією «buy-and-hold», то на вторинному ринку пропозиція була практично відсутня.

Як і в попередньому році ринок корпоративних облігацій був представлений в основному банківськими облігаціями. Доходності на початку року були на рівні 13-20% залежно від емітента. До березня ставки за окремими емітентами знизились на кілька відсотків з звуженням спредів, проте починаючи з червня вони перевершили попередні рівні (аналогічно до ринку державних ЦП). Зростання доходностей було пов’язано з відсутністю вільної гривневої маси на фоні девальваційних очікувань перед парламентськими виборами, а також виходом деяких іноземних банків з України та значно вищим рівнем ризиків за цим класом активів порівняно з державними цінними паперами, які не могли запропонувати відповідних рівнів доходностей у порівнянні зі ставками за ОВДП.

Відновлення рейтингів великої частки корпоративних облігацій, відкликаних або втрачених у 2009 р. внаслідок погіршення фінансових показників емітентів, протягом 2010-2012 рр. не відбулося, нові емітенти також нечасто проходили процедуру рейтингування, оскільки через вузькість боргового ринку проводити рейтингування власних цінних паперів з урахуванням значних витрат співмірних переваг не давало.

Ринок муніципальних облігацій, як і в попередні декілька років, був практично неліквідним (2,4% біржових торгів). Внаслідок загострення браку коштів в державній казні, а відповідно, перерозподілу бюджетних коштів не на користь місцевих бюджетів, попит на муніципальні боргові папери був практично відсутній.

При цьому зростання обсягу нових випусків облігацій протягом року більш, ніж в 10 разів, відбулося за рахунок емісії боргових зобов’язань Київської міської ради обсягом 5,92 млрд.грн., що склало 97,2% загальної емісії муніципальних облігацій. Якщо в першій половині року ставки були на рівні 14-17% залежно від муніципалітету, то на фоні значного скорочення ліквідності на внутрішньому грошовому ринку в другій половині року ними практично не торгували. Рівні доходностей, що пропонувалися за ними не виправдовували ризиків невиконання місцевих бюджетів за значного рівня зобов’язань уряду та місцевих органів влади напередодні Євро-2012, а пізніше – перед парламентськими виборами.[1] Дані НКЦПФР

[2] дані НБУ

[3] дані НКЦПФР

Ринок нерухомості 2012

У 2012 році ринок нерухомості одним із перших відчув на собі прояви стагнації економіки. Згідно офіційної статистики обсяги виконаних будівельних робіт впали на 14% порівняно з 2011 роком. Це стало найбільшим зниженням активності після кризового 2009 року, коли будівництво скоротилося на 48%.

Попри це кон’юнктура в різних сегментах комерційної нерухомості була різною. Так, офісний сегмент виявився найбільш вразливим до економічної ситуації. Обсяги введення нових площ у 2012 році залишилися на рівні попереднього року – 158 тис.кв.м., проте лише трохи більше половини з цієї площі було здано в оренду. Внаслідок цього рівень вакантності офісних площ зріс наприкінці року до 18,1%, чим перевищив навіть максимальний рівень на піку кризи 2009 року. Як наслідок, орендні ставки на ринку з середини 2012 року почали падати і знизилися на $3-5 до $35-40 за кв.м.

В той же час, кон’юнктура у сегменті торговельної нерухомості залишилася стабільною. Вона підтримувалася зростанням реальних доходів населення та споживчих витрат. Обсяг введення нових площ в Києві збільшився вдвічі порівняно з 2011 роком, до 150 тис.кв.м., однак рівні вакантності залишилися невисокими, а орендні ставки – стабільними переважну частину року. Аналогічна ситуація була і в інших обласних центрах.

Ринок логістичної та складської нерухомості дещо вирівнявся у минулому році після невдалого 2011 року. Рівні ваканстності суттєво знизилися, намітилося деяке зростання у орендних ставках.

За оцінками експертів, інвестиційна активність на ринку комерційної нерухомості пожвавилася порівняно з 2011 роком. Було зафіксовано угод на $400 млн. в основному у торговельному сегменті. Разом з тим, усі ці угоди відбулися у другій половині року, а загальний обсяг інвестицій був нижчим ніж прогнозувалося на початку року. Ставки дохідності залишилися переважно незмінними – на рівні 14-15% для найбільш якісних об’єктів.

Щодо очікувань на 2013 рік, варто зауважити наступне:

- Банківське кредитування сектору залишатиметься низьким, а отже стримуватиме як ріст пропозиції, так і ріст інвестиційного попиту.

- Рецесія в економіці, яка розпочалася з 2 половини 2012 року та триватиме щонайменш до кінця 1 половини 2013 року, негативно впливатиме на доходи та витрати компаній та домогосподарств. Як наслідок, можливе загальне зниження попиту на нерухомість та його зміщення в бік дешевших та менш якісних сегментів.

- Несприятливий інвестиційний клімат, важкі умови ведення бізнесу та втрати Україною позицій у міжнародних рейтингах стримуватимуть приплив іноземного капіталу в економіку, в т.ч. і в сектор нерухомості.

Ці фактори змушують нас дуже обережно оцінювати перспективи ринку на цей рік. Ми вважаємо, що, скоріш за все, ринок продовжуватиме стагнувати, попри довгостроковий потенціал ринку нерухомості та високі порівняно з сусідніми країнами ставки дохідності.

Макроекономічні тенденції у 2012 році
Ринок акцій у 2012 році
Ринок облігацій у 2012 році
Ринок нерухомості у 2012 році
Звіт про діяльність ІФ «КІНТО-Класичний» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «КІНТО-Народний» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Достаток» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Синергія Ріал Істейт» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Синергія-4» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Синергія-5» за 2012 рік
Звіт про діяльність ІФ «Синергія-7» за 2012 рік
Динаміка вартості інвестиційних сертифікатівЗберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій