Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "КІНТО-Народний"

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 27 червня 2006 року
Код за ЄДРІСІ 221396
Дата визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 10 січня 2007 року
Основні активи

Цінні папери (цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, цінні папери органів місцевого самоврядування, цінні папери іноземних держав) та грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті) та інші активи (крім об’єктів нерухомості), дозволені чинним законодавством

Термін діяльності не визначений

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 1000 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів 100 000 шт.
Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду 100 000 000 грн.
Спосіб розміщення публічне розміщення (див. Проспект емісії)
Свідоцтво про реєстрацію випуску №00417 від 17 липня 2013 року
Обмеження щодо мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів, які може придбати Інвестор немає
Обіг

підлягають вільному обігу в період між інтервалами викупу, в інтервалах викупу - підлягають вільному обігу на фондовій біржі 

Викуп (погашення)

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів приймаються 5, 15 та 25 числа кожного місяця

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо диверсифікованих пайових інвестиційних фондів, а також додатково:

- акції більше ніж 70% (сімдесят відсотків) загальної вартості активів Фонду;

- облігації підприємств більше ніж 50% (п’ятдесят відсотків) загальної вартості активів Фонду;

- цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 20% (двадцять відсотків) загальної вартості активів Фонду (див. Інвестиційну декларацію).

Дивідендна політика

Дивіденди по інвестиційних сертифікатах Фонду не нараховуються та не сплачуються

Винагороди і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

При розміщенні (викупі) інвестиційних сертифікатів Фонду - 1% (один відсоток) від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 3% (три відсотки) середньої вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода) відсутня
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду
Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

ІНВЕСТУВАТИ