Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"

 

Загальна характеристика

Дата внесення Фонду до ЄДРІСІ 29 липня 2005 року
Код за ЄДРІСІ 132194
Основні активи

- об'єкти нерухомості;

- цінні папери;

- грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті;

- інші активи, дозволені чинним законодавством

Термін діяльності до 26 травня 2021 року

Акції фонду в обігу

Форма випуску іменні
Форма існування бездокументарна
Номінальна вартість 10 000 грн.
Кількість випущених акцій 962 шт.
Спосіб розміщення публічне розміщення
Свідоцтво про реєстрацію випуску №1934 від 25 листопада 2010 року
Обіг підлягають вільному обігу

Викуп (погашення)

Викуп акцій здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду. Передбачено достроковий викуп акцій (див. Регламент)

Інвестиційні обмеження

Згідно із чинним законодавством щодо недиверсифікованих корпоративних фондів

Дивідендна політика 

Дивіденди по акціях Фонду можуть сплачуватись один раз на рік за підсумками фінансового року (див. Регламент)

Винагороди і витрати

Надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

При викупі до закінчення строку діяльності - 10% від вартості чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду, що знаходиться в обігу

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)
Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління) 3,5% середньої вартості чистих активів Фонду
Премія Компанії (стимулююча винагорода) може сплачуватись (див. Регламент)
Інші витрати: винагорода зберігачу, винагорода торгівцям цінними паперами, винагорода аудитору, нотаріальні послуги тощо (див. Регламент) фактично понесені, але не більше 5% середньої вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

 

ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ