Публічне акціонерне товариство Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Синергія Ріал Істейт"

Чи варто інвестувати в нерухомість?

Інвестування в нерухомість протягом десятиліть розглядається як одне з самих безпечних та найбільш прибуткових, а в довгостроковій перспективі це чудова можливість збереження та накопичення власного капіталу. Головна особливість інвестицій в нерухомість - гармонія надійності та доходності.

Ми пропонуємо новий для ринку України фінансовий продукт, що успішно працює протягом 40 років у інших країнах.

Інвестиційний фонд СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ характеризується високими споживчими властивостями для інвесторів, а саме дохідністю, надійністю та ліквідністю. Інвестування через інвестиційний фонд вважається найбільш прийнятним шляхом для приватних інвесторів. Наше головне завдання – створення надійної опори для росту доходів наших інвесторів.

Інвестиційний фонд СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ дає можливість кожному інвестору:

  • прямо чи опосередковано через цінні папери та корпоративні права стати співвласником сучасного офісного чи торговельного центру,
  • через акції фонду отримувати регулярний дохід від передачі його в оренду.

Інвестору фонду не потрібні спеціальні знання та час для вивчення об’єктів інвестування, тому що інвестуванням коштів та управлінням нерухомістю займатиметься команда професійних менеджерів.

Це безпосередньо компанія з управління активами фонду ВАТ ”КІНТО”, що має значний досвід в управлінні активами фондів, та залучені нею радники з нерухомості (представництво компанії „ДТЗ Київ Б.В.” та „Українська торгова гільдія”), які займають провідні позиції та мають досвід успішної діяльності, як на українському, так і на міжнародних ринках нерухомості.

Фонд розрахований на інвесторів, які шукають можливості диверсифікувати власний портфель інвестиціями у нерухомість. Інвестувавши через фонд у нерухомість, інвестор отримує дохід з ринку нерухомості та позбувається ризиків які притаманні для нього при самостійному інвестуванні.

Чому варто інвестувати в фонд нерухомості зараз?

На нашу думку, ринок нерухомості України має значний потенціал росту, незадоволений попит у всіх секторах та класах комерційної нерухомості та низьку конкуренцію на ринку. Експерти прогнозують, що ринок комерційної нерухомості в довгостроковому плані буде продовжувати зростати та активно розвиватись, зважаючи на те, що показники забезпеченості комерційною нерухомістю (нерухомість, яка дозволяє отримувати рентний доход) значно поступаються показникам центрально - та східноєвропейських країн.

На сьогодні багато міжнародних компаній планують вихід на український ринок комерційної нерухомості. Така потенційна інвестиційна активність на українському ринку нерухомості створить додаткові можливості та сприятливі умови для інвесторів фонду.

Що краще нерухомість чи акції?

Інвестування через інвестиційний фонд вважається найбільш прийнятним шляхом для приватних інвесторів. Наша головна мета – створення надійної опори для росту доходів інвесторів фонду.

Інвестиційний фонд СИНЕРГІЯ РІАЛ ІСТЕЙТ успішно працює протягом півтора року. Результати діяльності Фонду відображені на сайті.

Інвесторам, яким прийнятна інвестиційна стратегія Фонду, пропонуємо придбати акції додаткової емісії.

Акції розміщуються за ціною, що розраховується виходячи з вартості чистих активів фонду у розрахунку на одну акцію фонду, яка знаходиться в обігу, але не нижче номінальної вартості.

Акціонерами фонду можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Акції фондів можна придбати у Києві і в регіонах України.