Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"

 

Метою фонду «КІНТО-Голд» є максимальне наближення до динаміки цін золота на світовому фінансовому ринку, що фіксуються в доларах США. Досягнення заявленої цілі передбачає розміщення максимальної частки активів фонду в золоті. Активи розміщуються в п’яти банківських установах у рівній пропорції. З метою зменшення транзакційних витрат частина золотих активів розміщується на депозитних рахунках, доход від яких спрямовується на покриття витрат фонду.

Крім доходності базового активу – золота, інвестиційна стратегія біржового фонду «КІНТО-Голд» також будується на валютній складовій, адже фонд інвестує в золото в доларах США. Таким чином, динаміка фонду, що відповідно до законодавства оцінюється в гривні, відтворює в собі одразу дві складові - світову динаміку золота та динаміку української гривні по відношенню до долара США. Валютна складова створює підґрунтя для захисту від валютних ризиків, адже при зниженні вартості гривні по відношенню до долара доларові активи фонду будуть зростати в ціні, компенсуючи знецінення української гривні.