Закритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд банківських металів "КІНТО-Голд"

 

Що отримує інвестор, вкладаючи в золото?

Захист від інфляції – історично, золото є чи не єдиним активом, який в змозі протидіяти інфляційному тиску.

Захист від девальвації – золото є доларовим активом, тому вкладаючи в нього в Україні, інвестор отримує захист від зниження вартості гривні, адже в ситуації подорожчання долару буде підніматися в ціні і золото.

Захист від геополітичної нестабільності - недарма золото називають «кризовим активом». Особливо в часи геополітичної нестабільності в світі золото притягує інвесторів, які хочуть зберегти свої ресурси.

Захист від економічних криз - захисний статус золота постійно проявляв себе під час фінансово-економічних криз. Разом з падінням акцій та дефолтами облігацій, золото піднімалося в ціні.

Відсутність прив’язок до інших активів - золото відрізняється відсутністю кореляції з іншими активами, що є додатковим захистом інвестиційного портфеля.

Можливість додаткової диверсифікації - золото допомагає досягнути додаткової диверсифікації в портфелях інвесторів.

Порівняльна характеристика інструментарію

Характеристика Фонд, що торгується на біржі (ETF) Золото на банківських рахунках Фізичне золото
Тривалість операції На біржі, операції з купівлі- продажу відбуваються протягом декількох секунд Як купівля, так і продаж передбачає фізичну присутність інвестора в банківській установі разом з додатковими витратами часу на оформлення документів Окрім присутності інвестора в банківській установі, фізична поставка золота може тривати не один день.
Комісійна винагорода Біржова торгівля, особливо через електроні системи здешевлює транзакційні витрати та забезпечує дуже низький рівень комісійної винагороди: від 0,05 до 0,2%. Витрати залежать від тарифної політики банківських установ і можуть сягати 1% та вище. Фізична поставка золота передбачає суттєве нарощення комісійної винагороди за виготовлення зливка.
Ціноутворення Ціноутворення відбувається на біржі (попит та пропозиція), тому воно є максимально прозорим з урахуванням усіх тенденцій на золотому та валютному ринку . Ціна формується не прозоро під впливом суб’єктивних оцінок та політики банківської установи щодо тенденцій на валютному та золотому ринку. Базове ціноутворення формується на основі банківських цін, але виготовлення зливків тягне за собою збільшення комісійних витрат.
Різниця між ціною купівлі та ціною продажу (спред). Низька Середня Висока
Операційні ризик Середній. Фонд розміщує золоті активи в п’яти-шести різних банківських установах Високий. Золото знаходиться на рахунку однієї банківської установи Середній. Попри те, що фізично золото знаходиться у інвестора, існує ризик крадіжок.
Інвестиційні стратегії Присутність активу на біржі дозволяє з легкістю проводити спекулятивні та арбітражні операції та здійснювати інвестування з безліччю різноманітних інвестиційних стратегій, використовуючи окрім золота ще й акції, облігації, інвестиційні фонди тощо, з фактично відсутнім обмеженням щодо суми інвестування. В межах послуги «Приватного банкінгу» фінансові установи пропонують золотим інвесторам різного роду продуктові лінійки для комбінування портфелів, але дана послуга можлива тільки для клієнтів зі значними сумами грошових ресурсів.
Обмеження з боку регуляторів ринку. Інвестування в золото через ETF не має жодних регулятивних обмежень. Золото, яке придбавається через банківські установи, може підпадати під валютні обмеження з боку Національного банку України, адже золото є валютною цінністю.

 

Принципи ціноутворення на ІС фонду «КІНТО-Голд» (GOLDI)

1. Офіційна ціна сертифіката (ВЧА/на один сертифікат, сторінка «Результати») – ціна сертифіката, яка розраховується на підставі офіційного курсу золота НБУ. В свою чергу, офіційний курс золота НБУ утворюється на підставі ціни золота лондонського фіксингу та офіційного курсу гривні по відношенню до долара США. Рекомендація: У зв’язку з можливим суттєвим відхиленням офіційного курсу гривні від ринкового курсу офіційна ВЧА фонду має інформативний характер.

2. Індикативна ціна сертифіката (сторінка «Ринкова інформація») – справжня ринкова вартість сертифіката, яка в режимі реального часу розраховується на підставі поточної ціни золота на світовому ринку та курсу гривні по відношенню до долара США на Міжбанку. На сайті «КІНТО» цей показник оновлюється кожних 15 хвилин.

3. Ціна купівлі на біржі (та в офісі) – ціна, за якою у даний момент часу інвестори хочуть придбати сертифікати фонду на біржі.

4. Ціна продажу на біржі (та в офісі) – ціна, за якою у даний момент часу інвестори хочуть продати сертифікати фонду на біржі.