Депозитарна діяльність депозитарної установи

Депозитарну діяльність депозитарної установи здійснює ТОВ “КІНТО, Лтд” на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи: серії АЕ № 286613 від 10.10.2013 року.

Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений.

ТОВ “КІНТО, Лтд” співпрацює з Центральним депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України» та Депозитаріем Національного банку України.

ТОВ “КІНТО, Лтд” надає юридичним та фізичним особам (резидентам та нерезидентам) наступний спектр послуг:

  • відкриття рахунків у цінних паперах;
  • депозитарний облік цінних паперів та їх обмежень на рахунках у цінних паперах;
  • обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах (зокрема - реєстрація переходу прав власності на відповідні цінні папери);
  • обслуговування корпоративних операцій емітента;
  • переказ дивідендів, доходів та сум погашень за цінними паперами;
  • інші послуги, що пов'язані зі здійсненням депозитарної діяльності.

Свою діяльність депозитарна установа ТОВ “КІНТО, Лтд” здійснює згідно з чинним законодавством України,  Внутрішнім положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи – ТОВ “КІНТО, Лтд” та іншими внутрішніми документами депозитарної установи.
        

Отримати додаткову інформацію від спеціалістів депозитарної установи або поставити свої запитання Ви зможете: